Styrelsen 2020/2021

Länsförbundets styrelse består av representanter från olika kretsar i länet. Vi har styrelsemöten regelbundet. Vårt arbete baseras på årets verksamhetsplan som i sin tur utgår från Naturskyddsföreningens Framtidsstrategi 2019-2022.

Styrelsen för 2020/2021 valdes in på länsstämman i Torsby den 7 november.

Kontakta styrelsen:

Skicka e-post till styrelsen

Ring ordförande: 073-656 64 69

Vi sitter i styrelsen

Lars-Ola Westerlund, ordförande

Thomas Frödin, vice ordförande

Karin Granström, kassör

Sonja Wik-Andrén, sekreterare

Ewa Persson Badé, ledamot

Rut Björkholm, ledamot

Peter Rattfält, suppleant

Sandra Prieditis Spångberg, suppleant

Margareta Lee, suppleant