Styrelsen 2023/2024

Länsförbundets styrelse består av representanter från olika kretsar i länet. Vi har styrelsemöten regelbundet. Vårt arbete baseras på årets verksamhetsplan som i sin tur utgår från Naturskyddsföreningens Framtidsstrategi 2019-2022.

Styrelsen för 2023/2024 valdes in på länsstämman i Arvika den 14 maj.

Kontakta styrelsen:

Skicka e-post till styrelsen

Vi sitter i styrelsen

Ordförande

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Revisorer

Revisorssuppleanter