Naturskyddsföreningens Naturledare i Värmland

Är du utflyktsledare/naturguide eller vill bli? 

Nu utvecklar vi vårt nätverk med naturledare. Genom att samlas kan vi utbilda oss och byta erfarenheter, öka antalet utflykter i länet och tillsammans blir bättre ledare. Vår förhoppning är också att kunna skapa ett gemensamt program med utflykter och guidningar i Värmlands natur.

Nätverksträffar

Vi anordnar nätverksträffar några gånger per år. Den senaste träffen anordnades i Fänstjärnsskogen i Torsby kommun i oktober 2020.

Utbildning

Under 2020 har vi anordnat flera utbildningar för naturguider. Har du önskemål om någon utbildning? Hör av dig till oss!

Gå med i nätverket

Alla utflyktsledare och naturguider är välkomna i nätverket, oavsett om du är helt ny eller har erfarenhet sedan tidigare.

Kontakta oss för att gå med i nätverket, eller om du har några frågor:

Ewa Persson Badé

ewpeba@icloud.com