Kretsarna i Värmland

Naturskyddsföreningens lokala föreningar kallas kretsar. I kartan ser ni aktiva kretsar med svart text och deras geografiska utbredning, kommuner/kretsar med vit text saknar lokal krets.

I Filipstad och Storfors saknas medlemsaktivitet. Medlemmar i Filipstad eller Storfors, kan vända sig till länsförbundet när frågor och önskan om aktivitet infinner sig, delta även gärna i intilliggande kretsars programaktiviteter. Munkfors medlemmar tillhör Hagforskretsen och kretsaktiviteter planeras från Hagfors.

Medlemmar som bildat en lokal grupp i en geografiskt stor krets, får naturligtvis ordna egna aktiviteter, samråd då gärna med er krets. Alla medlemmar är välkomna att delta i kretsarnas programpunkter över hela Värmland, under årsmöten är dock respektive medlem knuten till en specifik krets.

Länsförbundet bevakar större sakfrågor där lokalt kretsarbete saknas.

Här är länkar till kommande nya hemsidor

Hammarö naturskyddsförening

Sunne naturskyddsförening

Grums naturskyddsförening

Naturskyddsföreningen i Karlstad

Kils naturskyddsförening

Säffle naturskyddsförening

Sällskapet för naturskydd i Kristinehamn

Torsby naturskyddsförening