Lokalföreningen

Naturskyddsföreningen är uppbyggd från gräsrotsnivån med Lokalförening-Länsförening-Riksförening. På samtliga nivåer finns egna styrelser.

I din Lokalföreningen engagerar du dig ideellt eller deltar i aktiviteter som föreningen arrangerar. Lokalföreningen är knuten till din kommun, saknas en Förening väljer du den i din närhet som passar dig bäst. Blir du medlem i Naturskyddsföreningen är du medlem i hela föreningskedjan.

Om du vill vara med och starta upp en Lokalförening där Naturskyddsföreningen saknas tar du mail-kontakt med Länsföreningen.

Som medlem är du välkommen att delta i Lokalföreningarnas event över hela Värmland.

Du ser länsevent och andra arrangemang i Aktivitetskalendern uppe till höger på varje textsida.
Där finns också en länk till vad övriga Naturskyddsföreningar i Sverige bjuder på.

Aktiva Lokalföreningar i Värmland

Arvika

Forshaga

Grums

Hammarö

Karlstad

Kil

Kristinehamn

Sunne

Säffle 

Torsby

Vilande Lokalföreningar

Eda

Filipstad

Hagfors

Årjäng

Kontakta vårt regionala kansli om du vill starta upp verksamhet i en vilande krets. Under 2020 anordnade det regionala kansliet aktiviteter i Filipstad – där finns medlemmar som är intresserade.

Skicka e-post till det regionala kansliet