Länsföreningen

Naturskyddsföreningen Värmland är en länsavdelning av Naturskyddsföreningen. Som medlem i Naturskyddsföreningen är du också medlem både i din Lokalförening och i Länsföreningen. Styrelsen för Länsföreningen väljs på Årsmötet av ombud från länets Lokalföreningar, som har egna Årsmöten.

Länsföreningen uppgift är att engagera sig i länsövergripande natur- och miljövårdsfrågor, men också att erbjuda medlemmarna utbildning i natur- och miljöskydd samt vid behov biträda Lokalföreningarna i angelägna naturskyddsfrågor.

Ett viktigt arbete är att utveckla Naturskyddsföreningen i Länet. Verksamheten bygger på våra medlemmars engagemang och ett nära samarbete med Lokalföreningarna. Viktiga frågor för Värmland är skog, vatten och numera klimatet. Även rovdjursfrågan är viktig där Värmland har ett känslofyllt ansvar.

Naturskyddsföreningen är obunden både politiskt och religiöst, utan vinstintressen.