Om Länsförbundet

Naturskyddsföreningen i Värmland är en länsorganisation av Svenska Naturskyddsföreningen. Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen som bor i länet är även direkt medlemmar i länsförbundet enligt föreningens stadgar. Länsförbundets styrelse väljs på länsstämman av länets lokala kretsars ombud som är utsedda av kretsstyrelserna.

Vi har bland annat till uppgift att bevaka länsövergripande natur- och miljövårdsfrågor, att erbjuda medlemmarna utbildning i natur- och miljöskydd samt att vid behov biträda kretsar i angelägna naturskyddsfrågor.

Vårt viktigaste arbete är föreningsutveckling. Länsförbundets verksamhet bygger på aktiva medlemmars engagemang och ett nära samarbete med kretsarna i länet. Några frågor är viktiga för Värmland, sett ur ett regionalt perspektiv. Hit hör skogs- och strandskyddsfrågorna samt, inte minst, rovdjursfrågan i länet.

Svenska Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan egna vinstintressen.