Välkommen till Naturskyddsföreningen Värmland!

Naturskyddsföreningen Värmland jobbar med natur- och miljöfrågor i hela länet i samarbete med de Lokala naturskyddsföreningarna, men även andra organisationer deltar i arbetet. Här kan du läsa om vad som händer runt i om länet. Det finns information om projekt som vi driver, och om våra grupper och nätverk som samlar engagerade människor.

Vill du också komma ut i naturen eller engagera dig för det som du brinner för? Häng med oss!

Aktuellt

Här kan du se vad som händer i Värmland.

Till kalendern

Lokalföreningarna i Värmland

Som medlem i Naturskyddsföreningen tillhör du den lokalförening nära där du bor. Naturskyddsföreningen är organiserad enligt följande: Riksförening-Länsförening-Lokalföreningar. Klicka på länken och se ur Naturskyddsföreningen ser ut i Värmland. Vilken lokalförening tillhör du?

Lokalföreningarna i Värmland

Rädda Värmlands skogar!

Välkommen till Naturskyddsföreningens Skogsgrupp i Värmland.
Skogsgruppen är ett nätverk och en arbetsgrupp inom Naturskyddsföreningen Värmland med målsättning att:
• Skydda 30 procent av Värmlands skogar från avverkning
• Ställa om skogsbruket till ett naturnära hyggesfritt bruk
• Väcka allmänhetens intresse för skogs- och naturvård

Här hittar du oss