Hantering av personuppgifter

Svenska Naturskyddsföreningen Värmland, med organisationsnummer 873201-3530, är personuppgiftsansvarig när vi i samband med föreningens verksamheter behandlar personuppgifter. För vissa uppgifter om medlemmar har vi ett gemensamt ansvar med vår riksförening, Svenska Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen Värmland värnar om den personliga integriteten. Att hantera personuppgifter korrekt och säkert är en prioriterad fråga för oss. De som anförtror oss sina uppgifter ska vara trygga. Vi följer Dataskyddsförordningen och de andra lagar och regler som gäller på dataskyddsområdet.

Naturskyddsföreningen Värmland vill ha ett transparent förhållningssätt gentemot de registrerade personerna. Information till dem ska vara klar och tydlig. Kontaktuppgifter till oss ska alltid ingå i den information vi lämnar till personer när vi registrerar dem. Mer information om hur Naturskyddsföreningen Värmland behandlar personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy.

Integritetspolicy för Naturskyddsföreningen Värmland_200609

Om du har frågor om hur Naturskyddsförening Värmland hanterar dina personuppgifter:

Kajsa Grebäck

Telefon: 072 – 546 01 06

E-post: kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

Information om hur vår riksförening, Svenska Naturskyddsföreningen, hanterar personuppgifter:

På riksföreningens webbplats hittar du kontaktuppgifter och information om du har frågor om hur de hanterar dina personuppgifter, eller allmänna frågor om deras hantering av personuppgifter,

Hur Svenska Naturskyddsföreningen hanterar personuppgifter