Skogsgruppen

Gå med i vår Facebookgrupp – Naturskyddsföreningens Skogsgrupp i Värmland
Nu finns en sluten Facebookgrupp som jag uppmanar alla i skogsgruppen att ansluta sig till. Den heter Skogsgruppen i Värmland. I den gruppen kan vi till exempel meddela när vi ska ut på inventering. Vi kan höra om någon vill göra sällskap med kort varsel. Jag tror det är viktigt att vi delar med oss av kunskap till varandra. Och då kan den här Facebookgruppen underlätta kontakter.
Här är länken: Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Värmland

Skriv en debattartikel
Någon som vill skriva insändare eller debattartikel som kommentar till bifogade debattartiklar?
Debattartiklar sprids som kallar oss för naturmuppar och särintressen bland annat. Dessa vill skapa en stark allmän opinion för skogsbolags och skogsägares ”särintressen”.
De säger att de tar ansvar för arbetstillfällen på landsbygden och för nationen Sveriges ekonomi. Se länkarna nedan.
Vi kan tillsammans hjälpas åt och ge synpunkter på innehållet i din debattartikel i den slutna Facebookgruppen Skogsgruppen i Värmland. Eller dela med oss via epostlistan.

Artiklarna

Satsa på skogen för klimatet
Staten måste ersätta skogsägare

Skogsgruppen i Örebro
David Tverling 070- 578 41 20 eller via mail davidteverling@hotmail.com .

Lycka till med dina inventeringar!
Håll kontakt via e-post eller Facebookgruppen.
Passa på att öva inventera så att du inte glömmer allt du lärt.
Om inte annat så testa en checklista på första bästa skog nära där du bor.
Om du saknar checklistor för inventeringar – hör av dig till

Isabella Thunell
thunellisabella@gmail.com

För självstudier
Handbok för nyckelbiotoper
Vad är en nyckelbiotop
Skogsstyrelsens karttjänst