Skogsgruppen

Lite av det senaste!
Vi som var med Skogs-Ola i lördags och diskuterade olika skogsbruksmetoder, skogsägande, vanliga argument i skogsdebatten mm var inte besvikna. Vi hade en härlig dag i Olovs skog. En dag som verkligen var givande. På den här träffen låg inte fokus på arter. Det var inspirerande att få se en del av Olovs skog och hur han har brukat den. En fantastiskt fin lövskog som brukats i 40 år bland annat!

Gå med i Facebookgruppen Skogsgruppen i Värmland
Nu finns en sluten Facebookgrupp som jag uppmanar alla i skogsgruppen att ansluta sig till. Den heter Skogsgruppen i Värmland. I den gruppen kan vi till exempel meddela ifall vi sticker ut på inventering och var. Vi kan höra om någon vill göra sällskap med kort varsel. Jag tror det är viktigt att vi delar med oss av kunskap till varandra. Och då kan den här Facebookgruppen underlätta kontakter.
Här är länken: Skogsgruppen i Värmland

Skriv en debattartikel
Någon som vill skriva insändare eller debattartikel som kommentar till bifogade debattartiklar?
På senaste tiden har några debattartiklar publicerats som kallar oss för naturmuppar och särintressen bland annat. De vill skapa en stark allmän opinion för skogsbolags och skogsägares ”särintressen”.
De säger att de tar ansvar för arbetstillfällen på landsbygden och för nationen Sveriges ekonomi. Jag bifogar inscannade artiklar samt en länk.
Vi kan tillsammans hjälpas åt och ge synpunkter i den slutna Facebookgruppen Skogsgruppen i Värmland. Eller dela med oss via epostlistan.
Artiklarna:
Satsa på skogen för klimatet
Staten måste ersätta skogsägare

Nästa träff blir med Örebrogruppen i juni
11 juni har Örebrogruppen en art- och inventeringskurs i Karlskoga. Vi är välkomna och kan anmäla oss till David Tverling 070- 578 41 20 eller via mail davidteverling@hotmail.com .
I dagsläget är det osäkert om det blir någon träff i juni med Sebastian i Fäntjärnsskogen så som planerat i tidigare utskickad kalender. Troligtvis skjuter vi upp den träffen till hösten. Och vi kommer även att ta nya tag med en uppsamlingsträff i augusti/september med något trevligt innehåll. Kanske blir det på Naturum eller på Hembygdsföreningens lokal i Sunne.
Mosskurs planerad till 1-2 oktober.

Stämman och skogsnätverksträff 17 juni
Det finns fortfarande tid att anmäla sig till naturskyddsföreningens årsstämma i Norrköping och fredagen den 17 juni kl 16-18 träffas Skogsnätverket där. Där har du chans att träffa skogsgruppare från hela Sverige. Här anmäler du dig till stämman

 

Årets Forskningsresa går till det här området i Dalarna mellan Malung och Mora.

Forskningsresan i naturvårdens utmarker Dalarna 25-29 juli!
Resan utgår från Öje vandrarhem i Malung-Sälens kommun några mil öster om Malung utefter E45, mest kommer den att hålla till i skogar runt Venjan några mil norr om Öje.
Forskningsresan är en årlig inventering av Sveriges sista oskyddade norrländska naturskogar, i år alltså i Dalarna. Runt 50 personer med olika åldrar och bakgrund brukar delta.
Artkunskaper är inte ett krav, utan vi lär av varandra. I projektet vill vi njuta av naturen, hitta arter samt påverka och utmana skogsbolagen, politikerna och allmänheten om den rådande synen på skogen. Vi vill öka kunskapen om arter och ekologi, samt vikten av utökad naturvård.
Vi vill att fler skogar skyddas och att storskaligt hyggesbruk avskaffas.
Mer om Forskningsresan  –  Var beredd med din inloggning till Naturkontakt
Här anmäler du dig

Trevlig sommar och lycka till med alla inventeringar!
Håll kontakt via e-post eller Facebookgruppen. Vi hörs igen! Och ses förhoppningsvis redan före vårt uppsamlingsmöte efter sommaren.
Passa på att öva inventera så att ni inte glömmer allt vi lärt.
Om inte annat så testa en checklista på första bästa skog nära där du bor. Om någon saknar checklistor för inventeringar – hör av dig till mig!

Skogsgruppen i Värmland
Kristina