Naturskyddsföreningen Värmland samlas till årsmöte i Kristinehamn 22 april

Naturskyddsföreningen Värmland samlas till i år till årsmöte i Kristinehamns konstmuseum.

Blåsipporna borde vara på gång vid Österviks kapell 22 april. Foto. Bengt Brunsell.

Årets årsmöte är i år förlagt till Kristinehamns konstmuseum på Mariebergsområdet. Och det finns en baktanke med detta, det blir nämligen både förhandlingar och förhoppningsvis en härlig utflykt i våren som avslutning efter lunchen.
Varnumsvikens betade strandängar med spännande fåglar ligger alldeles bredvid liksom Österviks kapell där det bland annat finns chans att se blåsippor.
Naturskyddsföreningen Värmland bjuder på vårlunch och hälsar välkommen till en givande dag.
Programmet ser ut så här:
9.30 Välkomstfika i restaurangen.
10.00 Hälsning från Stina Lindblad, riksstyrelsen och tillfälle att ställa frågor. Stämman öppnas.
12.30 Lunch i restaurangen.
13.30 Vandring längs den betade strandängen och fågelskyddsområdet Varnumsvikens Inre till Österviks Kapell, Stadsbondgården med biotopskyddet, blåsippor och fågelsång. Här blir det även fika. Vandringen avslutas ca 16.

Anmälan: Anmäl deltagande senast nu på söndag 15 april till
kansli.orebro.varmland@naturskyddsforeningen.se eller på telefon 072-546 01 06
Meddela då också om det är något köket bör veta.

Vägbeskrivning: Mariebergsområdet ligger ca tre km nordväst om Kristinehamns centrum. Vägen till Konstmuseet är skyltat på de flesta genomfartsvägarna.
Här en karta: http://rez.se/15dhk

Dagordning för årsmöte söndag 22 april
1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
3. Val av ordförande för stämman
4. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
5. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar
9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
10. Fastställande av verksamhetsplan
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa
12. Val av ordförande för Naturskyddsföreningen i Värmland och dess styrelse
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Eventuella fyllnadsval
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Ärenden som styrelsen förelägger stämman
18. Ärenden som väckts genom motion
19. Stämmans avslutande

Ur stadgarna för Naturskyddsföreningen Värmland
§ 4 Årsmötet är Naturskyddsföreningen Värmland läns högsta beslutande organ. Årsmötet består av ombud från kretsarna. Enskild medlem får närvara vid stämman och har yttrande- och förslagsrätt. Kretsarna äger sända ombud till årsmötet i förhållande till antalet registrerade medlemmar vid årsskiftet före stämman enligt följande:
Upp till 1 000 medlemmar = 4 ombud
1 001-2 000 medlemmar = 5 ombud
2 001- eller fler medlemmar = 6 ombud
Varje ombud som upptagits i röstlängd har en röst. Vid förfall för ombud inträder suppleant. Ombud och suppleanter för dessa bör vara ledamöter eller suppleanter i kretsstyrelse och skall utses av respektive styrelse.
Ombud får inte delta i beslut i ärende som rör personen själv, make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående. Årsmötesdeltagare skall vid deltagande av ärende anmäla förhållanden som kan innebära jäv. Årsmötespresidiet avgör om jäv föreligger.

Om du vill skriva ut

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.