Rädda de värmländska skogarna! Skogsgruppen och du gör skillnad

Välkommen till Naturskyddsföreningens Skogsgrupp i Värmland – ett nätverk och en arbetsgrupp inom Naturskydds-föreningen Värmland med målsättning att:  Skydda 30 procent av Värmlands skogar från avverkning Ställa om skogsbruket till ett naturnära hyggesfritt bruk Väcka allmänhetens intresse för skogs- och naturvård Sedan hösten 2023 har Skogsgruppen haft ett antal möten och träffar; ibland fysiska, ibland […]

Läs mer