Miljöskog

Regeringen satsar 200 miljoner kronor under tio år till inventering av nyckelbiotoperna i landets skogar i samband med skogsägarnas avverkningsanmälningar.

Trackbacks är stängda, men du kan lämna en kommentar.