2013

Ordförande
Mikael Söderström Rosén
Saffranvägen 4
653 51 Karlstad
mikasoder@gmail.com
054-15 25 29
073-3696551

Vice ordförande
Sara Asker
Hagagatan 3
652 20 Karlstad
070-8242611
tillsaranilsson@hotmail.com

Sekreterare
Bengt Brunsell
Lisas Höjd 36
68143 Kristinehamn
0550-12711
070-6787832
bengt.brunsell@)telia.com

Kassör
Jan Bergstam
Kungsgatan 14
653 34 Karlstad
070-320 64 68
jan@bergstam.com

Ledamöter
Göran Fallbråten
054-87 02 13
070-673 08 07
goran.fallbraten@telia.com

Anna-Sofia Preece
054-56 24 06
070-552 85 40
annasofiapreece@hotmail.com

Suppleanter

Sebastian van den Bergen
Tuggelitevägen 5 B
653 50 Karlstad
054-53 06 83
070-611 93 73
s.vandenbergen@me.com
@SebvandenBergen – Twitter

Lars Nyberg
Lagerlöfsgatan 4
665 32 Kil
0554-128 10
070-229 16 01
lars.nyberg@kau.se

Revisorer
Carl-Magnus Berglund
Sandbäcksgatan 21
653 40 Karlstad
054-19 40 86
076-110 04 46
carl_magnus_berglund@hotmail.com

Bo Hedberg
Violvägen 25
672 32 Årjäng
0573-71 17 12
bo.hedberg@arjang.se

Revisorsuppleant
Birgitta Westlund
Nygatan 24 A
652 20 Karlstad
054-15 42 67
v.birgitta@telia.com

Gunilla Peterson
076-798 41 64
gunilla.peterson@liv.se

Valberedning
Per Larsson
0570-137 59
073-731 84 93
perclarsson@hotmail.com

Lars-Ola Westerlund
073-656 64 69
lars-ola.westerlund@naturskyddsföreningen.se