Skog

Skog

Idag finns ett ”glapp” mellan hur tidigare generationer upplevt skogen som en självklar plats för bl.a. rekreation och senare generationer. Idag är skogen är för många en främmande miljö där man har svårt att hitta och uppleva skogens verkliga värden. Den tätortsnära skogen kan här få en stor betydelse som inspiration för att sen ”våga” sig ut i länets större skogsområden. Genom att ge kunskap om skogen värden, allt ifrån ”blåbärsgranskogen” till hotade arters värden i gammelskogen kan vi ge fler människor kunskap om dessa värden.
Den ökade känslan för och kunskapen om skogen bidrar till en större medvetenhet om de hot som riktas mot våra skogar. Med större kunskap för skogen och dess olika miljöer hoppas vi kunna öka vårt aktiva arbete för att bevara just dessa miljöer. I detta arbete ingår också att påverka politiker och andra beslutsfattare så att skogsbruket drivs på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Om du vill veta mer om vad som hänt med den värmländska skogen kan du läsa rapporten ”Rädda Värmlandsskogen!”. Den har fått några år på nacken men mycket i den känns fortfarande aktuellt.