Rovdjur

 

Viltvårdsdelegationen
Regeringen har utfärdat en förordning om Viltförvaltningsdelegationer för att få ner besluten på lokalnivå och på så vis skapa en bättre förankring av rovdjursförvaltningen i länet. Naturskyddsföreningen i Värmland finns representerat i länets viltförvaltningsdelegation.
Kontaktperson:

Jan Bergstam