Närnaturguiderna

Närnaturguiderna gör det lättare för dig att upptäcka, uppleva och förstå naturen som finns nära där du bor.

Våra guider tar med dig ut i närnaturen och visar och berättar om den på ett lättförståerligt sätt. Du får en inblick i de ekologiska sambanden och en ökad förståelse för vikten av hållbar utveckling.

Värmlands Närnaturguider

Här i Värmland kan vi se spåren efter finnkultur och slåtterängar i norr och njuta av Vänerskärgårdens unika natur i söder. Här har också många poeter och författare sin bakgrund, vilket kan inspirera till kulturella inslag vid våra guidningar.

Vänerskärgården
Vad är det som gör Vänerskärgården speciell? Vilka naturvärden finns det? Finns det andra värden som är värda att bevara?

Finnkulturen och slåtterängarna
Här förenas natur- och kulturvärden i en alldeles speciell miljö. Vilka var de människor som kom hit? Var kom de ifrån? Vad lämnade de efter sig? Vilka spår finns kvar ännu idag?

Känn naturen runt knuten
Den nära naturen är den vi använder mest och den är också mest hotad av exploatering. Vad finns under stock och sten alldeles där jag bor?