Årsmötesregler

Ur stadgarna för Naturskyddsföreningen i Värmland: 

§ 4 Årsmöte
Naturskyddsföreningen i Värmlands högsta beslutande organ är årsmötet som består av ombud från lokalföreningarna. Enskild medlem får närvara vid årsmötet och har yttrande- och förslagsrätt. Lokalföreningarna äger sända ombud till årsmötet i förhållande till antalet registrerade medlemmar vid årsskiftet före årsmötet enligt följande:

Upp till 1000 medlemmar = 4 ombud

1001-2000 medlemmar = 5 ombud

2001- eller fler medlemmar = 6 ombud