Länsstämma

Ur stadgarna för Naturskyddsföreningen i Värmland: 

§ 4 Länsstämma
Naturskyddsföreningen i Värmlands högsta beslutande organ är länsstämman som består av ombud från kretsarna. Enskild medlem får närvara vid stämman och har yttrande- och förslagsrätt. Kretsarna äger sända ombud till länsstämman i förhållande till antalet registrerade medlemmar vid årsskiftet före stämman enligt följande:

Upp till 1000 medlemmar = 4 ombud

1001-2000 medlemmar = 5 ombud

2001- eller fler medlemmar = 6 ombud