Gockoöarna – skog och myr som samsas med vargfamilj

Gockoöarna är inte ett område i någon sjö som namnet kanske förespeglar. Men väl ett skogsölandskap i ett myrområde väster om sjön Vismen norr om Björneborg mellan Kristinehamn och Karlskoga.
Beslutet om reservatbildningen togs av Länsstyrelsen i Värmland 4 februari i år.
Om du tänker överklaga bildandet ska det ske inom tre veckor från detta datum. Inga synpunkter har kommit in under arbetets gång från varken remissinstanser eller sakägare.
Som krydda finns sedan några år en vargfamilj i området.

Beslut Gockoöarna