Föreningsutveckling

Inom området Föreningsutveckling ryms det inom föreningen som inte är sakfrågor.
Några rubriker under området:

Kretsarna
– Länsförbundet ordnar utbildningar enligt kretsarnas önskemål
– Länsförbundet ger stöd och hjälp till kretsarna så snart det finns önskemål och behov
– Länsförbundet samordnar i aktuella frågor

Utbildning
Se under rubrikerna Familjeaktiviteter, Naturguiderna, Skog, Miljörätt

Medlemsaktiviteter
– Kretskonferens
– Livsstilsseminarium

Familjeaktiviteter
– Miljövänliga veckan
– Natursnoksledarkurs

Hemsidan
Hålls ständigt uppdaterad

Aktiv medlemsvärvning
Samtliga deltagare ska tillfrågas, i samband med länsförbundets arrangemang, om de är medlemmar och i aktuella fall ges möjlighet att bli medlemmar.