Artprojekt: Fladdermöss och groddjur

Just nu driver länsförbundet ett artprojekt om fladdermöss och groddjur. Grundtanken med projektet är att förmedla kunskap och skapa ett intresse för arter som finns nära oss, men som vi inte kan så mycket om.

Projektet genomförs i tre steg, på olika platser i länet.

Fladdermus Groda

Fotograf: Leif Gjerde

1. Seminarium

Vi har under vintern/våren 2020 anordnat seminarium om arterna och deras livsmiljöer. Intresset från medlemmar och allmänheten har varit stort. Vi har haft tre seminarium om groddjur och två om fladdermöss.

”Det har varit ett väldigt stort engagemang kring djurarterna på seminarierna i Karlstad. Publiken har varit intresserad och velat lära sig mer.”

– Karolina Hasselroth, projektledare

2. Fältaktiviteter

I september 2020 har vi följt grodornas spår och håvat i dammen i Mariebergsskogen i Karlstad. Vi har även haft en guidning vid en grodtunnel på väg 63 mellan Forshaga och Deje, och varit på fladdermusspaning i Karlstad.

Nu planerar vi för fler aktiviteter. Håll utkik!

3. Inventeringar

Det tredje steget i projektet är att gemensamt gå ut och inventera de olika arterna. Målet är att deltagarna senare ska kunna göra egna inventeringar, och att vi på sikt ska kunna inventera arter i hela länet och rapportera in till Artportalen, ett rapportsystem för artobservationer av Sveriges vilda arter.

Kontakt

Om du har några frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledaren Karolina Hasselroth.

Skicka e-post till Karolina

Projektet drivs av Naturskyddsföreningen i Värmlands län och finansieras av Postkodstiftelsen.