Ängsarbete

Vill du vara med och arbeta på någon av Värmlands slåtterängar

Flera av finnkulturens gamla slåtterängar riskerar att växa igen – därför behöver vi din hjälp med både fagning och lieslåtter.

Du som vill vara med på det här, kontakta:

Per Larsson, Arvika
perclarsson@hotmail.com

Tfn 0570-137 59, 073-731 84 93