Välkommen på Länsstämma 2021

Nu kan vi bjuda in till digital Länsstämma den 15 maj.

Anmäl dig här.

Sista anmälningsdag är 9 maj. Innan mötet kommer du som anmält dig kommer att få en länk till mötet i det digitala verktyget Zoom. Du behöver inte ha Zoom på datorn för att delta. Det enda du behöver är en mikrofon, högtalare eller hörlurar och ev. kamera. Stämmohandlingarna skickas till dig efter att du anmält dig. Kan du inte närvara på stämman men vill läsa handlingarna så hör av dig.

 

Program

9.30 Drop in, mingel och hjälp med teknik vid behov.
10.00 Presentationsrunda. Fältbiologerna berättar kort om sin verksamhet.
10.30 Stämmohandlingar.
12.00 Mötets avslutas.

Efter stämman finns möjlighet att genomföra en digital tipspromenad med fint pris.

 

Dagordning

Förslag dagordning

1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
3. Val av ordförande för stämman
4. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
5. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
6. Godkännande av dagordningen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar
10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
11. Fastställande av verksamhetsplan
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
13. Val av ordförande för Naturskyddsföreningen i Värmland
14. Val av övriga styrelseledamöter
15. Eventuella fyllnadsval
16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Ärenden som styrelsen förelägger stämman
19. Ärenden som väckts genom motion
20. Stämmans avslutande

Kretsar och enskilda medlemmar har möjlighet att lämna motioner till stämman. Motioner ska vara oss tillhanda senast 15 april, som e-post till varmland@naturskyddsforeningen.se

Ur stadgarna för Värmlands länsförbund: § 4 Länsstämma Naturskyddsföreningen i Värmlands högsta beslutande organ är länsstämman som består av ombud från kretsarna. Enskild medlem får närvara vid stämman och har yttrande- och förslagsrätt.

Kretsarna äger sända ombud till länsstämman i förhållande till antalet registrerade medlemmar vid årsskiftet före stämman enligt följande:
Upp till 1000 medlemmar = 4 ombud
1001-2000 medlemmar = 5 ombud
2001- eller fler medlemmar = 6 ombud

 

Kontakt

Har ni frågor hör av er till Kajsa på kansliet 072-546 01 06 eller kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

Kommentera

2 thoughts on “Välkommen på Länsstämma 2021

    • Hej Carol!
      Du klickar på länken näst längst upp där det står ”Anmäl dig här”

      Vänliga hälsningar Elin, kommunikatör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.