2018

Styrelsen
Naturskyddsföreningen i Värmland 2018

Ordförande
Lars-Ola Westerlund
Karlstad
lars-ola.westerlund@naturskyddsforeningen.se
073-656 64 69

Ledamöter
Jan Bergstam
Karlstad
jan@bergstam.com
070-320 64 68

Martin Sandmark
Hammarö
landskapsvard@hotmail.se
070-622 16 93

Ulrika Neldorin
Karlstad
gataverde@fripost.org
070-758 50 04

Anders Tärnbrant
Kil
anders.tarnbrant@gmail.com

Asso Zand
Karlstad
zand.asso@gmail.com

Sonja Wik-Andrén
Molkom
sonja.wik-andren@ownit.nu