Naturskyddsföreningen: – Äntligen ett lagförslag med moderna villkor för vattenkraften

För att komma till rätta med problemen är det nödvändigt att kraftverken får moderna villkor för verksamheten med fiskvandringsvägar och minimitappningar. Naturskyddsföreningen Sverige uppmanar i en debattartikel alla berörda att ställa sig bakom det lagförslag som äntligen är klart. Förslaget har växt fram under flera års dialog mellan kraftbolag, miljöorganisationer och myndigheter. Vattenkraft är viktig […]

Läs mer

På Naturskyddsföreningens initiativ: Landets nyckelbiotoper ska inventeras för 200 miljoner på tio år

Landets skogar från norr till söder ska under tio år inventeras på nyckelbiotoper. Regeringen satsar 20 mijoner kronor per år för att få inventeringen genomförd. Totalt handlar det alltså om 200 miljoner kronor. Idén kommer från Naturskyddsföreningen. Den väcktes i våras då Skogsstyrelsen meddelade att man skulle ta en paus i nyckelbiotopsinventeringen i samband med […]

Läs mer