Här når du oss

Anna-Lena Larsson
Ordförande
anna-lena.larsson@live.se
070-287 58 57

Martin Sandmark
Sekreterare
070 622 16 93
landskapsvard@hotmail.se

Jan Bergstam
Webredaktör kassör rovdjursansvarig
070-320 64 68
jan@bergstam.com

Kajsa Grebäck
Samordnare Värmland/Örebro
072-546 01 06
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

Papperskontakt – brev etc
Naturskyddsföreningen i Värmland
Verkstadsgatan 1
652 19 Karlstad

Mailkontakt
varmland@naturskyddsförening.se

Vid fysiskt kontakt hittar du oss här